Japan

Sales Administrations Division

NAME ADDRESS PHONE/FAX
Eastern Japan Sales Administrations Department 3F-301 NARASHINO CREST BLDG.
5-12-4, Tsudanuma, Narashino-shi, Chiba 275-0016 Japan
TEL:050-3820-1292
FAX:047-413-9687
Western Japan Sales Administrations Department HANKYU HANSHIN OSAKA CARGO TERMINAL, 4-11-93, Nanko Higashi, Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka 559-0031 Japan
TEL:06-6614-5116
FAX:06-6614-5150

Eastern Japan Sales 1 Division

NAME ADDRESS PHONE/FAX
Sales 1 Department 7F, KHD TOKYO Building, 3-3-9, Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004 Japan
TEL:03-6745-1471
FAX:03-6745-1474
Sales 2 Department 7F, KHD TOKYO Building, 3-3-9, Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004 Japan
TEL:03-6745-1473
FAX:03-6745-1475

Eastern Japan Sales 2 Division

NAME ADDRESS PHONE/FAX
Niigata Sales Department NIIGATA AIRPORT CARGO AGENCY BLDG.
1934-1, Matsuhama-cho, Higashi-ku, Niigata, 950-0001 Japan
TEL:
050-3820-0610
FAX:
025-270-1790
Joshinetsu Sales Department C/O IPD LOGISTICS Co.,Ltd.
122-15, Kazawa, Toumi-shi, Nagano 389-0514 Japan
TEL:
050-3820-0610
FAX:
025-270-1790
Kanto Sales Department 6F MINAMIURAWA GARDEN BLDG., 2-40-2, Minamiurawa, Minami-ku,
Saitama-shi, Saitama 336-0017 Japan
TEL:
050-3820-0700
FAX:
048-813-8522
Sendai Sales Department 4F, Mitsubishi Juko Sendai Building,
2-7-20 Nigatake, Miyagino-ku Miyagi 983-0036 Japan
TEL:
050-3820-0721
FAX:
022-783-2216
Ota Sales Department OTA INTERNATIONAL CARGO TERMINAL (OICT) , 12-1 Kiyohara-cho, Ota-shi,
Gunma 373-0012 Japan
TEL:
050-3820-0608
FAX:
0276-20-5134
Yokohama Sales 1 & 2 Department <Yokohama Sales 1 Dept.>
4F, Asahi Building, 3-33-8, Tsuruya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama,
Kanagawa 221-0835 Japan


<Yokohama Sales 2 Dept.>
4F, Asahi Building, 3-33-8, Tsuruya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama,
Kanagawa 221-0835 Japan
TEL:
045-523-6844
FAX:
045-523-0551


TEL:
045-523-0550
FAX:
045-523-0551

Eastern Japan Sales 3 Division

NAME ADDRESS PHONE/FAX
Capital Area Sales 1 Department <Capital Area Sales 1 Dept.>
7F, KHD TOKYO Building, 3-3-9, Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004 Japan


<Sapporo Sales Office>
HOKKAIDO SEINO TRANSPORTATION SAPPORO BRANCH.
2165-1,Kawashimo,Shiroishi-Ku,Sapporo-shi,Hokkaido, 003-0869 Japan

TEL:050-3820-1293
FAX:03-6745-2719TEL:011-827-1163
FAX:03-6745-2719
Capital Area Sales 2 Department 7F, KHD TOKYO Building, 3-3-9, Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004 Japan
TEL:050-3820-1294
FAX:03-6745-2719

Eastern Japan Customer Service Division

NAME ADDRESS PHONE/FAX
Eastern Japan Customer Service Division <1 Dept.>
6F, KHD TOKYO Building, 3-3-9, Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004 Japan


<2 Dept.>
6F, KHD TOKYO Building, 3-3-9, Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004 Japan


<3 Dept.>
6F, KHD TOKYO Building, 3-3-9, Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004 Japan


<4 Dept.>
6F, KHD TOKYO Building, 3-3-9, Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004 Japan


<5 Dept.>
6F, KHD TOKYO Building, 3-3-9, Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004 Japan
TEL:03-6745-2710
FAX:03-6745-2714


TEL:03-6745-1224
FAX:03-6745-1223


TEL:03-6745-1226
FAX:03-6745-1228


TEL:03-6745-1478
FAX:03-6745-7606


TEL:03-6745-1222
FAX:03-6745-1229

Central Japan Sales Division

NAME ADDRESS PHONE/FAX
Customer Service Department, Sales Department 5F OP Nagoya Building,
2-9-18, Meieki-Minami, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi 450-0003 Japan
TEL:052-551-7247
FAX:052-551-7236
Hamamatsu Sales Department 8F Shinnihon Bldg, 325-10 Sunayama-Cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi,Shizuoka 430-0926 Japan
TEL:
050-3820-0996
FAX:
053-456-3551

Western Japan Sales 1 Division

NAME ADDRESS PHONE/FAX
Customer Service Department <Kyoto>
41, Kitahanana-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 601-8127 Japan


<Osaka>
OSAKA HOMMACHI NISHI 1 Building, 2-1-1, Awaza, Nishi-ku, Osaka-shi,
Osaka 550-0011 Japan
TEL:075-681-3961
FAX:075-681-3120TEL:06-6539-1650
FAX:06-6539-1651
Hokuriku Sales Department <Hokuriku Sales Dept.>
ONEST Building, 3-14-24, Ekinishi-hommachi, Kanazawa, Ishikawa 920-0025 Japan


<Toyama Depo.>
C/O SENKO TOYAMA SALES OFFICE,
Aoidani2-2-1, RyutsuCenter, Imizu-shi, Toyama 939-0321 Japan
TEL:076-223-5311
FAX:076-223-5312TEL:0766-57-1003
FAX:0766-57-1005
Shiga Sales Department Room 201, SUNSHINE Building, 321-16, Fuke, Moriyama-shi, Shiga 524-0033 Japan
TEL:077-582-1768
FAX:077-582-1769
Kyoto Sales Department 41, Kitahanana-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 601-8127 Japan
TEL:075-681-3961
FAX:075-681-3120
Osaka Sales 1 & 2 Department OSAKA HOMMACHI NISHI 1 Building, 2-1-1, Awaza, Nishi-ku, Osaka-shi,
Osaka 550-0011 Japan
TEL:06-6539-1650
FAX:06-6539-1651

Western Japan Sales 2 Division

NAME ADDRESS PHONE/FAX
Kobe Customer Service Department <Kobe Customer Service Dept.>
5F, Sannomiya Building VI, 3-1-14, Goko-dori, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0087 Japan


<Okayama Team>
617-19, Tanaka, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0951 Japan


<Shikoku Team>
VOICE Building, 5-4-18, Asahimachi, Takamatsu-shi, Kagawa 760-0065, Japan

TEL:078-330-3700
FAX:078-330-3705TEL:086-241-1411
FAX:086-241-2660TEL:087-811-3110
FAX:087-811-3145
Kobe Sales Department 5F, Sannomiya Building VI, 3-1-14, Goko-dori, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0087 Japan
TEL:078-330-3700
FAX:078-330-3705
Kakogawa Sales Department KAKOGAWA EKIMAE DAIICHI Building, 753 Mizonokuchi, Kakogawa-cho, Kakogawa-shi, Hyogo 675-0064 Japan
TEL:079-456-3300
FAX:079-456-3310
Okayama Sales Department 617-19, Tanaka, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama 700-0951 Japan
TEL:086-241-1411
FAX:086-241-2660
Hiroshima Sales Department Matsumoto Building, 2-9-1, Yokokawa-cho, Nishi-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima 733-0011 Japan
TEL:082-553-9187
FAX:082-553-9188
Shikoku Sales Department VOICE Building, 5-4-18, Asahimachi, Takamatsu-shi, Kagawa 760-0065, Japan
TEL:087-811-3110
FAX:087-811-3145

Kyushu Customer Service Department, Kyushu Sales Department <Kyushu Customer Service Dept., Kyushu Sales Dept.>
TWIN SQUARE, 1-8-28, Enokida, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0004 Japan


<Minami-Kyushu Sales Office>
C/O KYUSHUSEINOUNYU 2F 2-1-105 Kaminabe, Higashi-ku, Kumamoto 861-8010 Japan
TEL:092-411-6711
FAX:092-411-6718TEL:096-292-8531
FAX:096-292-8532

Eastern Japan Import Sales Division

NAME ADDRESS PHONE/FAX
Sales 1 Department 8F, KHD TOKYO Building, 3-3-9, Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004 Japan
TEL:03-6745-1234
FAX:03-6745-1235
Sales 2 Department 8F, KHD TOKYO Building, 3-3-9, Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004 Japan
TEL:03-6745-1231
FAX:03-6745-1445

Western Japan Import Sales Division

NAME ADDRESS PHONE/FAX
Western Japan Import Sales Division OSAKA HOMMACHI NISHI 1 Building, 2-1-1, Awaza, Nishi-ku, Osaka-shi,
Osaka 550-0011 Japan
TEL:06-6539-1670
FAX:06-6539-1671

Ocean Freight Customer Service Division

NAME ADDRESS PHONE/FAX
Eastern Japan Export Department 6F, KHD TOKYO Building, 3-3-9, Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004 Japan
TEL:03-6745-1225
FAX:03-6745-7631
Western Japan Export Department OSAKA HOMMACHI NISHI 1 Building, 2-1-1, Awaza, Nishi-ku, Osaka-shi,
Osaka 550-0011 Japan
TEL:06-6539-1680
FAX:06-6539-1681
Eastern Japan Import Department 3F-301 NARASHINO CREST BLDG.
5-12-4, Tsudanuma, Narashino-shi, Chiba 275-0016 Japan
TEL:047-413-9701
FAX:047-413-9688
Western Japan Import Department <Nanko Team>
HANKYU HANSHIN OSAKA CARGO TERMINAL, 4-11-93, Nanko Higashi, Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka 559-0031 Japan


<K-ACT Team>
C/O KOBE AIR CARGO CITY TERMINAL (K-ACT), 4-16, Kouyo-cho Higashi, Higashinada-ku, Kobe-shi, Hyogo 658-0031 Japan
TEL:06-6734-6378
FAX:06-6734-6379TEL:078-857-4720
FAX:078-857-4725
Eastern Japan Transport Department 6F, KHD TOKYO Building, 3-3-9, Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004 Japan
TEL:03-6745-2707
FAX:03-6745-2708
Western Japan Transport Department HANKYU HANSHIN OSAKA CARGO TERMINAL, 4-11-93, Nanko Higashi, Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka 559-0031 Japan
TEL:06-6614-5113
FAX:06-6614-5119

Eastern Japan Customs Clearance Division

NAME ADDRESS PHONE/FAX
Eastern Japan Administrations Department 3F-301 NARASHINO CREST BLDG.
5-12-4, Tsudanuma, Narashino-shi, Chiba 275-0016 Japan
TEL:047-413-9704
FAX:047-413-9690
Narita Airport Customs Clearance 1 Department <Operations>
KAMOTSU KANRI Building,
800, Aza-Tennami, Tokkou, Narita-shi,
Chiba 282-0006 Japan


<Customs Clearance/General>
KAMOTSU KANRI Building,
800, Aza-Tennami, Tokkou, Narita-shi,
Chiba 282-0006 Japan


<Customs Clearance/Fresh & Proceed food>
KAMOTSU KANRI Building,
800, Aza-Tennami, Tokkou, Narita-shi,
Chiba 282-0006 Japan
TEL:0476-32-8351
FAX:0476-32-8357TEL:0476-32-8352
FAX:0476-32-8395TEL:0476-31-4350
FAX:0476-32-8395
Narita Airport Customs Clearance 2 Department Narita Global Logistics Center 21-2, Minami-Sanrizuka, Narita-shi,
Chiba 286-0113 Japan
TEL:0476-31-6786
FAX:0476-31-6787
Keihin Export Customs Clearance Department <Air Export >
3F-301 NARASHINO CREST BLDG.
5-12-4, Tsudanuma, Narashino-shi, Chiba 275-0016 Japan


<Ocean Export>
3F-301 NARASHINO CREST BLDG.
5-12-4, Tsudanuma, Narashino-shi, Chiba 275-0016 Japan
TEL:047-413-9706
FAX:047-413-9691TEL:047-413-9682
FAX:047-413-9696
Keihin Air Import Customs Clearance 1 Department 3F-301 NARASHINO CREST BLDG.
5-12-4, Tsudanuma, Narashino-shi, Chiba 275-0016 Japan
TEL:047-413-9707
FAX:047-413-9692
Keihin Air Import Customs Clearance 2 Department 3F-301 NARASHINO CREST BLDG.
5-12-4, Tsudanuma, Narashino-shi, Chiba 275-0016 Japan
TEL:047-413-9708
FAX:047-413-9694
Keihin Ocean Import Customs Clearance Department 3F-301 NARASHINO CREST BLDG.
5-12-4, Tsudanuma, Narashino-shi, Chiba 275-0016 Japan
TEL:047-413-9683
FAX:047-413-9697
Haneda Airport Customs Clearance Department NO. 414, INT'L CARGO BLDG. 1, 2-6-3 Haneda Airport, Ota-ku,
Tokyo 144-0041 Japan
TEL:03-5708-7575
FAX:03-3747-0120

Western Japan Customs Clearance Division

NAME ADDRESS PHONE/FAX
Western Japan Administrations Department HANKYU HANSHIN OSAKA CARGO TERMINAL, 4-11-93, Nanko Higashi, Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka 559-0031 Japan
TEL:06-7732-4039
FAX:06-7732-4040
Chubu Airport Customs Clearance Department AFS CARGO TERMINAL, 3-15-2, Centrair, Tokoname-shi, Aichi 479-0881 Japan
TEL:0569-38-8910
FAX:0569-38-0288
Kansai Export Customs Clearance Department <Air Export >
HANKYU HANSHIN OSAKA CARGO TERMINAL, 4-11-93, Nanko Higashi, Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka 559-0031 Japan


<Ocean Export >
HANKYU HANSHIN OSAKA CARGO TERMINAL, 4-11-93, Nanko Higashi, Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka 559-0031 Japan
TEL:06-6614-5118
FAX:06-6614-5154TEL:06-7732-4037
FAX:06-7732-4038
Kansai Air Import Customs Clearance Department HANKYU HANSHIN OSAKA CARGO TERMINAL, 4-11-93, Nanko Higashi, Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka 559-0031 Japan
TEL:06-7732-4041
FAX:06-7732-4042
Kansai Ocean Import Customs Clearance Department HANKYU HANSHIN OSAKA CARGO TERMINAL, 4-11-93, Nanko Higashi, Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka 559-0031 Japan
TEL:06-6614-5122
FAX:06-6614-5155
Kansai Airport Customs Clearance Department <Customs Clearance>
INTERNATIONAL CARGO AGENT BLDG. NO.2, 1 Senshukuko Minami, Sennan-shi, Osaka 549-0021 Japan


<Consolidation>
INTERNATIONAL CARGO AGENT BLDG. NO.2, 1 Senshukuko Minami, Sennan-shi, Osaka 549-0021 Japan
TEL:072-456-5710
FAX:072-456-5732TEL:072-456-5710
FAX:072-456-5708
Fukuoka Airport Customs Clearance Department FUKUOKA AIRPORT INTERNATIONAL CARGO OFFICE BLDG., 623, Kamiusui, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0005 Japan
TEL:092-477-0011
FAX:092-477-0081

Global Marketing Division

NAME ADDRESS PHONE/FAX
Global Marketing Division 8F, KHD TOKYO Building, 3-3-9, Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004 Japan
TEL:03-6745-1461
FAX:03-6745-1070

Global Sales Division

NAME ADDRESS PHONE/FAX
Global Sales Division <Tokyo>
7F, KHD TOKYO Building, 3-3-9, Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004 Japan


<Nagoya>
5F OP Nagoya Building,
2-9-18, Meieki-Minami, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi 450-0003 Japan


<Osaka>
HANKYU HANSHIN OSAKA CARGO TERMINAL, 4-11-93, Nanko Higashi, Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka 559-0031 Japan


<Fukuoka>
TWIN SQUARE, 1-8-28, Enokida, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0004 Japan
TEL:03-6745-2706
FAX:03-6745-2719TEL:052-551-7231
FAX:052-551-7236TEL:06-6539-1680
FAX:06-6539-1681TEL:092-411-6711
FAX:092-411-6718

Logistics Division

NAME ADDRESS PHONE/FAX
Eastern Japan Logistics Business Promotion Department 8F, KHD TOKYO Building, 3-3-9, Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004 Japan
TEL:03-6745-1440
FAX:03-6745-1445
Western Japan Logistics Business Promotion Department OSAKA HOMMACHI NISHI 1 Building, 2-1-1, Awaza, Nishi-ku, Osaka-shi,
Osaka 550-0011 Japan
TEL:06-6539-1670
FAX:06-6539-1671
Logistics Solution Department 3F-301 NARASHINO CREST BLDG.
5-12-4, Tsudanuma, Narashino-shi, Chiba 275-0016 Japan
TEL:047-413-9169
FAX:047-413-9687
Eastern Japan Logistics Management Department <Narita Global Logistics Center Team>
Narita Global Logistics Center 21-2, Minami-Sanrizuka, Narita-shi, Chiba 286-0113 Japan


<Narita Cargo Center Team>
HANKYU HANSHIN NARITA CARGO CENTER A BLDG.,795-15, Shikanohara, Iizasa, Tako-machi, Katori-gun, Chiba 289-2231 Japan


<Minami-Funabashi Team>
3F, 3-4-4, Hama-cho, Funabashi-shi, Chiba 273-0012 Japan
TEL:0476-31-6784
FAX:0476-31-6785TEL:0479-75-2601
FAX:0479-75-2112TEL:047-495-1185
FAX:047-495-1180
Western Japan Logistics Management Department HANKYU HANSHIN OSAKA CARGO TERMINAL, 4-11-93, Nanko Higashi, Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka 559-0031 Japan
TEL:06-6614-7254
FAX:06-6614-7286
Eastern Japan Terminal Department Narita Global Logistics Center 21-2, Minami-Sanrizuka, Narita-shi, Chiba 286-0113 Japan
TEL:0476-31-6788
FAX:0476-31-6789
Western Japan Terminal Department <Nanko Terminal Team>
HANKYU HANSHIN OSAKA CARGO TERMINAL, 4-11-93, Nanko Higashi, Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka 559-0031 Japan


<Kansai Airport Terminal Team>
INTERNATIONAL CARGO AGENT BLDG. NO.2, 1 Senshu Airport Minami, Sennan-shi, Osaka 549-0021 Japan
TEL:06-6614-5120
FAX:06-6614-5150TEL:072-456-5703
FAX:072-456-5732

Air Freight Management Division

NAME ADDRESS PHONE/FAX
Planning, Eastern Japan Department <Planning>
8F KHD TOKYO Building, 3-3-9, Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004 Japan


<Reservation>
Narita Global Logistics Center 21-2, Minami-Sanrizuka, Narita-shi,
Chiba 286-0113 Japan
TEL:03-6745-1460
FAX:03-6745-1447TEL:0476-31-6780
FAX:0476-31-6782
Planning, Western Japan Department OSAKA HOMMACHI NISHI 1 Building, 2-1-1, Awaza, Nishi-ku, Osaka-shi,
Osaka 550-0011 Japan
TEL:
050-3820-0972
FAX:
06-6733-7207
Operations, Eastern Japan Department Narita Global Logistics Center 21-2, Minami-Sanrizuka, Narita-shi, Chiba 286-0113 Japan
TEL:0476-31-6781
FAX:0476-31-6783
Operations, Western Japan Department <Operations, Western Japan Dept.>
INTERNATIONAL CARGO AGENT BLDG. NO.2, 1 Senshu Airport Minami, Sennan-shi, Osaka 549-0021 Japan


<Central Japan Team>
AFS CARGO TERMINAL, 3-15-2, Centrair, Tokoname-shi, Aichi 479-0881 Japan


<Fukuoka Team>
TWIN SQUARE, 1-8-28, Enokida, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0004 Japan
TEL:072-456-5441
FAX:072-456-5449TEL:0569-38-8917
FAX:0569-38-0280TEL:092-411-6711
FAX:092-211-6718

Ocean Freight Management Division

NAME ADDRESS PHONE/FAX
Purchasing Department 7F, KHD TOKYO Building, 3-3-9, Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004 Japan
TEL:03-6745-7646
FAX:03-6745-7641
Eastern Japan NVOCC Department 7F, KHD TOKYO Building, 3-3-9, Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004 Japan
TEL:03-6745-7643
FAX:03-6745-7641
Western Japan NVOCC Department OSAKA HOMMACHI NISHI 1 Building, 2-1-1, Awaza, Nishi-ku, Osaka-shi,
Osaka 550-0011 Japan
TEL:06-6733-7151
FAX:06-6733-7152

General Affairs & Human Resources Division

NAME ADDRESS PHONE/FAX
Tokyo 9F, KHD TOKYO Building, 3-3-9, Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004 Japan
TEL:03-6745-1451(Representative)
FAX:03-6745-1458(Representative)
Osaka 16F, HERBIS OSAKA, 2-5-25, Umeda,
Kita-ku, Osaka 530-0001 Japan
TEL:06-4795-5811(Representative)
FAX:06-4795-5816(Representative)

Contact And Estimate

PAGE TOP

Copyright (c) HANKYU HANSIN EXPRESS Co.,Ltd. All Right Reserved.